Charm

Charm

Charm fångar upp CO₂ med hjälp av växtavfall, omvandlar den till en stabil, kolrik vätska och lagrar den säkert djupt under jorden – utom räckhåll för skogsbränder och jorderosion.