Arvsgods

Arvsgods

Heirlooms teknologi för direkt luftfångning förbättrar kolmineraliseringsprocessen. Heirlooms teknologi snabbar upp hastigheten med vilken naturligt förekommande mineraler fångar upp CO₂ snarare än att använda energikrävande fläktar för att dra in luft.